Jak leczyć depresję? Potrzebna Ci profesjonalna pomoc i wsparcie innych ludzi...

Przyczyny depresji

Depresja to choroba uznawana za chorobę cywilizacyjną, więc przyczyny depresji są wynikiem rozwoju cywilizacyjnego, jak również są one wynikiem pogoni za pieniądzem, czy lepszym bytem.

Depresja to zaburzenie psychiczne, na które obecnie cierpi spora grupa osób, która ma określone predyspozycje psychiczne oraz fizyczne. Niestety na tą bardzo poważną chorobę może zachorować każdy, ale przyczyny takie stanu zdrowia mogą być różne.

Czynnik społeczny przyczyną depresji

Jednym z elementów stymulujących zaburzenia depresyjne są czynniki psychospołeczne. Duży stres może być bodźcem, który przejawia predyspozycję do zachorowania na tę chorobę. Najczęściej depresja pojawia się w wyniku urazów psychicznych, których niestety, na co dzień nie brak w życiu każdego z nas, ale jeśli chodzi o sam mechanizm inicjujący depresję nie jest zbytnio znany. Spore znaczenie kliniczne mogą mieć tutaj takie zdarzenia, jak odejście bliskiej osoby, najczęściej spowodowane jej zgonem, konflikty rodzinne, problemy z dziećmi, zawody miłosne, czy zmiana statusu finansowego i inne. Narażenie na takie stresujące sytuacje najczęściej wywołuje epizod choroby, ale jedynie u niektórych osób, które są bardziej podatne na depresję. Wśród czynników zwiększających wrażliwość na zachorowanie oprócz stresu można tutaj także wymienić zaburzenia lękowe, neurotyzm, traumatyczne przeżycia w wieku dziecięcym, a także genetyczną podatność zachorowania na tą chorobę. Z powodu stresu częściej na depresją chorują kobiety, niż mężczyźni, jak również, jeśli chodzi o kobiety to w tym przypadku dodatkowym czynnikiem mogącym wywołać depresję jest czynnik związany z brakiem poczucia bezpieczeństwa, spowodowany wielodzietnością, czy bezrobociem. Bardziej podatne na wystąpienie zaburzeń depresyjnych, czy innych chorób psychicznych są osoby dorosłe, które przeszły we wczesnodziecięcym okresie jakieś traumatyczne przeżycie, w tym molestowanie seksualne, alkoholizm, wczesna utrata rodziców oraz rozstanie się rodziców. Po takich przeżyciach ryzyko zachorowania na depresję w okresie dorosłości znacznie wzrasta.

Przyczyny depresji z medycznego punktu widzenia

Obojętnie, jaki to będzie rodzaj depresji, to w mózgu chorej osoby dochodzi do zakłóceń aktywności substancji chemicznych, które nazywane są neuroprzekaźnikami, czy mediatorami, dzięki którym komórki nerwowe się ze sobą porozumiewają. Od tych właśnie substancji chemicznych zależy właściwe funkcjonowanie naszego mózgu. Nawet niewielka zmiana w poziomie neuroprzekaźników może być przyczyną depresji, czy może spowodować powstanie pewnych predyspozycji do zaburzeń depresyjnych w przyszłości. Do najważniejszych neuroprzekaźników należą:

  • Serotonina, która jest hormonem żołądka i kontroluje ona nastrój oraz stany świadomości, a oprócz tego działa przeciwdepresyjnie;
  • Noradrenalina, czyli pokrewna adrenaliny, która wydzielana jest przez komórki nerwowe;
  • Dopamina, to substancja podobna do hormonów i jeśli zabraknie jej w naszym organizmie lub jeśli będzie jej za nadto to może doprowadzić do schizofrenii, choroby Parkinsona i oczywiście depresji.

Geny i inne choroby odpowiedzialne za depresję

Zachorowanie na depresję mogą wywołać także predyspozycje genetyczne, które dopiero w połączeniu z czynnikami psychospołecznymi, odpowiadają za osobniczą podatność na zaburzenia depresyjne. Do innych powodów, które mogą przyczynić się do wystąpienia depresji są przyczyny somatyczne, czy inne przewlekłe choroby.

Do chorób, które mogą wywołać depresją należą między innymi: nowotwory, choroby neurologiczne, choroby układu krążenia, zaburzenia hormonalne, czy inne przewlekłe dolegliwości bólowe. Do kolejnych przyczyn należą przyczyny fizjologiczne, społeczne, czy endogenne. Jeśli chodzi o depresję to niestety zdarzają się przypadki, w których pojawia się ona bez żadnej konkretnej przyczyny, a wtedy mamy do czynienia z depresją endogenną, która pojawia się w przebiegu zaburzeń, mających ścisły związek z naszym nastrojem. Natomiast, jeśli chodzi o depresję poporodową to tak naprawdę do końca nie są znane jej przyczyny, gdyż może być ona spowodowana wieloma powodami. Wiadomo, że wszystkich tych przyczyn nie jesteśmy w stanie unikną, a więc nie możemy być pewni, że nam nie przytrafi się depresja, ale jeśli już jej doświadczymy to musimy poddać się leczeniu, gdyż tylko wtedy możemy z nią wygrać i ją zwalczyć.