Jak leczyć depresję? Potrzebna Ci profesjonalna pomoc i wsparcie innych ludzi...

Depresja maskowana

Depresja maskowana, to forma depresji, która polega na tym, że depresja, jako objaw podstawowy jest słabo nasilony i dosyć trudny do wykrycia, a na pierwszy plan przy rozpoznawaniu wysuwają się objawy somatyczne, czy zaburzenia zachowania. Depresja maskowana, to rodzaj depresji, w której nie dochodzi do spowolnienia psychoruchowego, a także nie dochodzi do znacznego obniżenia nastroju, natomiast na pierwszy plan w tym przypadku wysuwają się objawy somatyczne, między innymi, takie jak:

  • przewlekłe bóle głowy,
  • dolegliwości przewodu pokarmowego,
  • bezsenność,
  • czy bóle w klatce piersiowej.

Mogą również występować takie objawy, jak:

  • czasowy jadłowstręt,
  • zaburzenia cyklu miesiączkowego,
  • zaburzenia seksualne,
  • alergie,
  • astma oskrzelowa,
  • zapalenia jelita grubego i inne dolegliwości.

Kto najczęściej choruje na depresję maskowaną

Ten rodzaj depresji maskowanej występuje bardzo często, ale również tak samo często jest ona niewłaściwie rozpoznawana i leczona. O wiele częściej występuje ona u kobiet, niż u mężczyzn, zresztą tak samo jak inne choroby psychosomatyczne. Ten rodzaj depresji zauważany jest u młodych kobiet, przeważnie między dwudziestym, a trzydziestym rokiem życia, choć występuje ona także u kobiet po czterdziestce, ale stosunkowo rzadko i ma ona wtedy przebieg okresowy, na przemian z typową fazą depresji. Jeśli chodzi o samą nazwę depresji maskowanej to pojawiła się ona ze względu na różnorodność obrazów klinicznych depresji, a także ze względu na trudności w jej rozpoznaniu. Gdy występują w przebiegu tej choroby wyraźne, niebudzące żadnych wątpliwości zmiany nastroju, zaburzenia myślenia, a także charakterystyczna dla depresji zmiana zachowania, to wtedy łatwo jest wykryć depresję. Natomiast, gdy żadnych z tych objawów nie widać, to wtedy właśnie na pierwszy plan wysuwają się objawy somatyczne, czy psychiczne, które mogą sugerować występowanie innych zaburzeń i wtedy mamy do czynienia z depresją maskowaną. Depresja jest zaburzeniem wielu funkcji organizmu i normalne jest to, że posiada ona wiele twarzy, ale są to objawy samej depresji, czy dolegliwości, które są z nią związane. Depresja maskowana nie jest chorobą nietypową, nawet ze względu na swoje niewidoczne często objawy, czy z powodu częstości jej występowania. Depresję maskowaną można podejrzewać w momencie, gdy jest ona odporna na leczenie, gdy nie występują wyraźniejsze zmiany somatyczne, a także, gdy występuje pewna fazowość jej przebiegu. Leczenie tego rodzaju depresji przede wszystkim polega na podawaniu środków farmakologicznych. Choroba ta przeważnie przebiega z dosyć dużym nasileniem lęku, który występuje stale lub napadowo, a jego nasilenie może zmieniać się podczas dnia. Kolejnym objawem świadczącym, że możemy mieć do czynienia z depresją maskowaną są także natręctwa. Każdy rodzaj depresji, w tym także depresja maskowana wymaga odpowiedniego leczenia i wsparcia ze strony bliskich osób.